Baggrund

Jeg er født i tresserne, bor for tiden i Hillerød og holder bl.a  selvudviklingskurser og clearinger i Hillerød og malekurser i København,
 Til daglig arbejder jeg som pædagog.
Mit kunsternavn er Aiva og mit fødenavn er Jacqueline Ostrowski.

Siden jeg var 18 år har det spirituelle  interesseret mig og jeg har taget en del kurser og uddannelser, men hver gang   har der været en fornemmelse af der må være noget mere. Jeg arbejder med kanalisering, intuition og kan tune ind i  Akasha arkiverne, med tilladelse og cleare blokeringer og se hvordan de opstod.

I mine malerier arbejder jeg med lys og vibration gennem farver og krystaller. Malerierne bliver nogle gange kodet til at holde en bestemt vibration, så mange af dem er Sjælebilleder.

Overskriften alt hvad jeg laver er: at  få så meget lys og healing ind i vores liv og på jorden, så vi  kan løfte niveauet i vores spirituelle udvikling, og det gøres gennem
at rense, heale på den mest effektive måde gennem forskellige redskaber.

Det er også mit ønske at finde /skabe   en metode der virker, og effektivt kan heale på det dybest mulige lag og  få den guddommelig sandhed ned på jorden i så ren en form som muligt.

Cv
Soul-Body Fusion® certificeret af Jonette Crowley USA
Soulrealignment  Level 1+2 Andrea Hess USA.
Kanaliseringsuddannelsen (Ilse Johanneson 2008)

Reiki 1 hos Pia   Althea (2007),
Astrolog (Skandinavisk Astrologiskole 2006)
Efteruddannelse som kropsorienterede spirituel psykoterapeut
(Peter Kofoed 2001),
Kropsorienteret psykoterapeut (Peter Kofoed 2000)
Esoterisk astrologi hos Claus Houlberg   1997-1998

Gennem samarbejde med mine guider og  vejledere og lærere er det mit  ønske at hjælpe andre mennesker med  transformation og healing på det dybest mulige plan.
Healing og transformationen af  bl.a. tankemønstre, fastlåste   handlemønstre, kan gøres gennem Sjæleclearing. Hvis der er yderlige behov for  clearing kan en Relations session eller Tema session i   “Healingssession” cleares som en del af næste “lag”   der er klar til transformation.

Jeg er dybt taknemmelig over at få kendskab til denne effektive healingform, da jeg har en oplevelse af at være  delvis “kommet hjem”.Jacqueline Ostrowski
Kunsternavn Aiva   www.spirituelart.dk