Sjæleclearing

Har du blokeringer der forhindrer dig i at komme videre? Så kan en Sjæleclearing måske dig dig videre

Kan Akasha-arkiverne give de svar vi søger, når vi er stagneret og/eller fast i en energi eller et mønster? Mine klienter gennem de sidste 13 år vil svare ja.
I en Sjæleclearing og gennem hjælp af mine guider i Akasha arkiverne, vil jeg få de blokeringer der skal cleares, så klienten selv får de svar der skal bruges. Den energetiske dør åbnes.

Efterfølgende kan man få en temaclearing hvor vi begge dykker ned i et tema, fx. en relation, et mønster en handling man gentager osv. Jeg spørger mine guider på hvilket plan det er mest hensigtsmæssigt at arbejde, det kan være det er mentale råd, energetisk plan, tidligere liv eller en meditativ regression hvor vi skal ind og se på noget essentielt.

Man kan arbejde med healing på flere måder og jeg har valgt at gøre det på den mest effektive måde, gennem clearing af klienters blokeringer, hvor jeg bl.a. gennem Sjæleclearing renser de yderste lag. En anden måde er gennem mine healingmalerier, det jeg kalder Sjælebilleder, hvor jeg kanaliserer den energi, farve og budskan ind i maleriet. De laves kun på bestilling og du kan se min anden hjemmeside her.

En Sjæleclearing består af en Sjæleprofil + en clearing af de blokeringer, der hindrer dig i at komme videre. Det kan fx. være en bånd til en person, en løfte, du har foretaget som binder dig til en gammel aftale, eller fx. uro og rastløshed.
En Sjæleprofil er et billede af hvor din sjæl kommer fra, hvilke kvaliteter den har med sig og hvilket hovedtema/livslektie sjælen arbejder med.

De fleste personer har visse former for  blokeringer der tildels kan hindre dem i at opnå deres mål. Blokeringer kan virke som forstyrrende elementer i deres relationer eller kan forhindre personen i at opnå deres potentiale.

Blokeringerne kan komme fra et tidligere liv,  der kan sidde som fx. en emotionel spændetrøje i et bestemt chakra. Ofte vil   sjælen arbejde sig udenom blokeringer, indtil de når et vist udviklingstrin   og uanset hvor hårdt sjælen og personligheden arbejdet med sig selv, kan de   ikke komme igennem.

Det kan skyldes at nogle blokeringer renses i  5.dimension hvor sjælen og Akasha-Arkiverne befinder sig, fordi beslutninger er taget på sjæleplan og registreret i Akasha.

Tiden er nu inde til at disse kan cleares, så man igen kan få kontakt til sjælens potentiale og være mere fri til at vælge uden at slæbe rundt på tidligeres tider “konsekvenser” af uheldige valg.

Hvad kan man forvente med en Sjælecearing i de Akashiske Arkiver

En Sjæleclearing består af en beskrivelse af sjælsprofil, der beskriver personens sjælegruppe/grupper, der hvor de kommer fra, og en beskrivelse af deres Ærkeengel træning og  hvilket energicenter/chakra man er trænet i og hvilke betydning det har. Ligeledes kommer en beskrivelse  af den /de særlige egenskaber du har med dig i dette liv. Blokeringer og begrænsninger der muligvis kommer fra et tidligere  liv, eller dette liv, er der mulighed for at blive clearet.

Man får også at vide hvilken primære livslektie man arbejder med.

I samarbejde med mine guider i Akasha arkiverne, spørger jeg ind til hvilke uhensigtsmæssigheder der er klar til at   blive clearet. Som noget nyt spørger jeg også til om jeg skal ind i personens  horoskop for at se evt. problematikker. Min baggrund
Alle sessioner er individuelle.
De redskaber jeg anvender er:

-Kontakt til Højere Selv,
-Kontakt til mine guider i Akasha arkiverne
-kanalisering,
-astrologi
-Læsning i Akasha arkiverne samt clearing af  blokeringer.

Før en Sjæleclearing

Inden man beslutter sig for at få en  Sjæleclearing, skal man gøre sig klart hvorfor man ønsker en clearing. Intentionen skal være klar.
Jo mere du ved hvorfor jo mere præcise svar for du.

Hvis man kommer primært af nysgerrighed, kan svarene være mudrede eller intet svar.

Dette kan være en dybdegående clearing/healing hvis du er parat til at smide gamle aftaler, og blokeringer over bord, der ikke tjener dig længere. Det er dit ansvar at komme med en klar intention. Jeg fungerer som kanal for denne intention.

Efter en Sjæleclearing

Efter en sjæleclearing kan man forvente  eftervirkninger fra 1 dag til ca. et par måneder frem. Personens guideteam er hyret til at effektivisere healingen, så den sker på en så nænsom og skånsom måde som muligt, så man ikke går i krise. Normalt vil det vare mellem 3-6 mdr.
Jeg vil anbefale et efterforløb fx. i en af mine selvudviklingsgrupper for man fortsat kan få støtte og hjælp og redskaber til at blive endnu bedre til at være sig selv. Lige nu er der pause (marts 24)

Blokeringerne erstattes af lys.

Symptomerne kan være forkølelse, træthed o.lign. i en kort periode eller følelsen af, at have drukket for  meget kaffe, der kan skyldes at der kommer mere lys ned i kroppen.  Det er dog mere almindeigt at der ingen symptomer er. Det forsvinder efter et par dage eller uger.

Ofte mærker man mere glæde, optimisme og  fred indeni på kort sigt og på længere sigt (fra nogle uger til måneder) en  forbedring og følelsen af at hindringer på ens vej er væk.

Livet vil ikke længere være så besværligt.   Der kan stadig forekomme forhindringer men de kan føles anderledes, som små buler istedet for massive hindringer. Problemerne løser sig hurtigere.

Man skal være opmærksom på at der kan være  lektier, der vil være med til at bevidstgøre personen i arbejdet  med deres intention om healing. Lektierne er individuelle og bliver  givet intuitivt.

Personlig erfaring med Sjæleclearing

For mig var en sjæleclearing en revolution.  Relationer til mine nærmeste ændrede sig til det bedre. Sover mere roligt. De utallige influenza, forkølelse og ondt i halsen hver vinter er blevet  reduceret fra 4-5 gange om året til et par timer. Mit åndedrag blev  forbedret og jeg kan flere ting nu. Problemer og udfordringer er der stadig, men de løses hurtigere og hurtigere, hvor de før har kunne fylde  flere dage endda uger og måneder, kan “kriserne” vare et par timer  eller et par dage.

Vigtigst af alt er, at jeg oplever en kontakt til åndelige side, en fornemmelse af at  “der er nogen”. Mine  guider og vejledere hjælper mig, hvis jeg beder om det.
Da problemer til tider dukker op i ny form som det næste lag, anbefaler jeg en temahealing som opfølgning, der kan hjælpe til en større forståelse af sammenhænge og et lag dybere i clearings.

Jeg føler jeg har ventet hele mit liv på dette og er meget glad i min sjæl for at give denne mulighed videre til andre

Data
Min forberedelse af sessionen dannes udfra de data du sender til mig på mail med dit
–fulde nuværende 
-dit fulde navn ved fødslen
-fødselsdato
-sted fx. by

Pris: 1400 for 1 1/2 time
Århus: 1600 for 1  1/2 time
Pris: 50 for lydoptagelse på mp3 der efterfølgende sendes på mail til download

Ved afbud samme dag indtil 2 timer før, er prisen 1/2 pris af den booket tid.

Du kan kontakte mig her for at bestille en tid, eller Facebook Jacqueline Ostrowski